Angststoornissen verminderen met GABA

Een angststoornis brengen we niet zo snel in verband met wat we eten. Toch kunnen voeding en suppletie een grote rol spelen bij het verminderen of zelfs voorkomen van angsten. Vooral het aminozuur GABA blijkt belangrijk te zijn.

Gamma-aminoboterzuur (GABA) is een neurotransmitter in ons centrale zenuwstelsel (CZS) en komt in grote delen van onze hersenen voor. Neurotransmitters zijn boodschapperstoffen die de communicatie tussen verschillende zenuwcellen (neuronen) mogelijk maken. Om ons goed te voelen is het belangrijk dat er een evenwicht is tussen stimulerende en remmende neurotransmitters.

Angststoornissen en GABA

GABA is de belangrijkste remmende neurotransmitter en waarborgt de natuurlijke balans door overactieve stimulerende neurotransmitters – met name glutamaat – in toom te houden. Dit vermindert de prikkelgevoeligheid van het CZS en voorkomt neurologische en psychiatrische aandoeningen, zoals angststoornissen.

We spreken van een angststoornis wanneer iemand angst ervaart die niet in verhouding tot de omstandigheden staat. Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan GABA de kans op het ontwikkelen van een angststoornis aanzienlijk groter maakt, terwijl een optimale concentratie van dit stofje juist angstwerend werkt.

GABA op peil brengen

Om angststoornissen te verminderen kan de hoeveelheid GABA met medicatie op het gewenste peil worden gebracht. Het nadeel van veel geneesmiddelen, waaronder benzodiazepinen, is echter dat ze ongewenste bijwerkingen hebben, zoals concentratieverlies en sufheid.

Een andere mogelijkheid is om GABA als voedingssupplement in te nemen. Dit leidt vaak eveneens tot positieve resultaten, zónder de ongewenste bijwerkingen. Een kanttekening hierbij is dat nog niet duidelijk is hoe de positieve invloed van suppletie tot stand komt. Er zijn namelijk (nog) geen aanwijzingen dat GABA in de hersenen aankomt, ofwel de bloed-hersenbarrière passeert. Hiernaar wordt volop onderzoek gedaan.

Voedingsbronnen

Ook voeding moeten we natuurlijk niet vergeten als natuurlijke leverancier van de bouwstoffen voor GABA. We maken GABA aan uit het aminozuur glutaminezuur met behulp van een cofactor: vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat). Deze bouwstoffen zitten in een gezond, gevarieerd voedingspatroon met groene (blad-)groenten, tomaten, tuinbonen, sojabonen, uien, scharreleieren, verse noten en zaden.

De neurotransmitter GABA helpt om angststoornissen te verminderen of zelfs te voorkomen. Indien de GABA-concentratie in de hersenen te laag is, heeft een supplement – wegens de afwezigheid van bijwerkingen – de voorkeur. Verder draagt een gezond, gevarieerd voedingspatroon bij aan voldoende GABA in de hersenen.

Bronnen

 1. Abdou AM, Higashiguchi S, Horie K, Kim M, Hatta H, Yokogoshi H. Relaxation and immunity enhancement effects of gamma- aminobutyric acid (GABA) administration in humans. Biofactors 2006;26(3):201-8
 2. Alternative Medicine Review Volume 12, Number 3 September 2007
 3. Benassi E, Besio G, Cupello A, Mainardi P, Patrone A, Rapallino MV, Vignolo L, Loeb CW. Evaluation of the mechanisms by 
which gamma-amino-butyric acid in association with phosphatidylserine exerts an antiepileptic effect in the rat. Neurochem Res 
1992 Dec;17(12):1229-33
 4. Cavagnini F, Pinto M, Dubini A, Invitti C, Cappelletti G, Polli EE. Effects of gamma aminobutyric acid (GABA) and muscimol on 
endocrine pancreatic function in man. 1982 Jan;31(1):73-7
 5. Cocito L, Bianchetti A, Bossi L, Giberti L, Loeb C. GABA and phosphatidylserine in human photosensitivity : a pilot study. 
Epilepsy Res. 1994 Jan;17(1):49-53
 6. http://examine.com/supplements/GABA
 7. Jia F, Yue M, Chandra D, Keramidas A, Goldstein PA, Homanics GE, Harrison NL. Taurine is a potent activator of extrasynaptic 
GABA(A) receptors in the thalamus. J Neurosci 2008 Jan 2;28(1):106-15
 8. Kalueff A, Nutt DJ. Theoretical/Review Article: Role of GABA in memory and anxiety Depression and Anxiety 4:100-110 
(1996/1997)
 9. Levy LM, Degnan AJ. GABA-Based Evaluation of Neurologic Conditions: MR Spectroscopy. AJNR AM J Neuroradiol 2013 
Feb;34:259-65
 10. Natural Standard. Gamma-aminobutyric (GABA). 2013
 11. Powers ME, Yarrow JF, McCoy SC, Borst SE. Growth hormone isoform responses to GABA ingestion at rest and after exercise. 
Med Sci Sports Exerc. 2008 Jan;40(1):104-10
 12. Song NY, Shi HB, Li CY, Yin SK. Interaction between taurine and GABA(A)/glycine receptors in neurons of the rat anteroventral 
cochlear nucleus. Brain Res. 2012 Sep 7;1472:1-10
 13. Takeshima K, Yamatsu A, Yamashita Y, Watabe K, Horie N, Masuda K, Kim M. Subchronic toxicity evaluation of y-aminobutyric 
acid (GABA) in rats. Food Chem Toxicol. 2014 feb;12;68C:128-134
 14. The Role of GABA in the pathogenesis and treatment of anxiety and other neuropsychiatric disorders http://www.vcu-cme.org 
/gaba/overview.html
 15. Uetake K, Okumoto A, Tani N, Goto A, Tanaka T. Calming effect of orally administered y-aminobutyric acid in Shih Tzu dogs. 
Anim Sci J 2012 Dec;83;(12):796-8
 16. Xie WY et al. Effect of y-aminobutyric acid on growth performance and immune function in chicks under beak trimming stress; Anim Sci J 2013;84(2):121-129

Redactionele bron: Natura Foundation