Leestip: Van big bang tot burnout

In Van big bang tot burnout kijken de schrijvers naar het nut van de stressrespons in evolutionair perspectief. Waarom gaat het bij Homo sapiens mis? Een populair boek over burnout, doorspekt met boeiende inzichten uit de evolutionaire psychiatrie.

Het aantal mensen met een burnout is tussen 2013 en 2017 toegenomen van 12,4 procent naar 14,6 procent, aldus cijfers van het CBS en TNO [1]. De beste populaire inleiding op stress en burnout, is wellicht het boek “Van big bang tot burnout” uit 2017 van hoogleraar psychiatrie Witte Hoogendijk en journalist Wilma Rek.

Evolutionair perspectief

Uniek aan dit boek, is dat de schrijvers stress behandelen vanuit een evolutionair perspectief. Deze benaderingswijze is geworteld in het opkomende vakgebied evolutionaire psychiatrie. Een belangrijke voorvechter daarvan is de Duitse professor psychiatrie Martin Brüne, die overigens ook in het dankwoord genoemd wordt.

De schrijvers kijken niet alleen naar de voorouders van Homo sapiens. Ook veel onderzoek naar stress bij vissen, muizen en eencelligen passeert de revue. Vervolgens stellen ze zich de vraag: wat is het evolutionaire nut van de stressrespons in het algemeen? En waarom hebben we er als mens in onze huidige omgeving zoveel last van?

Moderne stressoren

Volgens de schrijvers kunnen we stress, burnout en depressie-achtige verschijnselen in ieder geval niet los zien van de grote toename van het aantal stressoren in onze hedendaagse omgeving. Tegen de tijd dat men aankomt bij het hoofdstuk over de medicinale ‘behandeling’ van stress – bijvoorbeeld met antidepressiva, benzodiazepine en bètablokkers – is het al lang duidelijk dat deze benadering het probleem simpelweg niet bij de oorzaken aanpakt.

Uiteraard vertellen de schrijvers ook wat men wél kan doen om stress en burnout te voorkomen of te lijf te gaan. Hierbij spelen evolutionaire inzichten de hoofdrol, maar is er ook zeker ruimte voor de verworvenheden van ons moderne bestaan.

Aanrader

Van big bang tot burnout is een  goed doortimmerd en onderhoudend verhaal over stress, burnout en wat men eraan kan doen. Het leest erg prettig en is ook buitengewoon geschikt om aan uw cliënt mee te geven. Een aanrader.

Van big bang tot burnout is onder andere verkrijgbaar op bol.com voor € 19,99.

Bron

  1. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/aantal-burn-outs-schrikbarend-gestegen-en-dat-komt-deels-door-de-wildgroei-van-tijdelijke-contracten~a4537868/.

Redactionele bron: Natura Foundation