Magnesium vermindert depressie

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo. 

Magnesiumtekorten komen naar schatting bij 75 procent van de bevolking voor. De inname via de voeding is de afgelopen decennia bovendien structureel gedaald [1]. Dit is een verontrustende trend, zeker in het licht van onze gejaagde maatschappij: magnesium speelt een belangrijke rol in de geestelijke gezondheid en voldoende ervan maakt uw cliënt weerbaarder tegen stress.

Magnesium en depressie

Magnesium is onder andere nodig voor neurologische processen, zoals neurotransmissie en de plasticiteit van de neuronen. Deze biologische processen staan aan de basis van het leren, het geheugen en de stemmingsregulatie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat magnesiumtekort gerelateerd is aan depressie en uit andere onderzoeken komt naar voren dat het een veilige en goedkope manier is om depressie te verlichten. Dit wordt nu ook bevestigd in een dubbelblinde RCT onder 60 depressieve patiënten.

Dubbelblinde RCT

Gedurende 8 weken kregen patiënten met depressie en een verlaagde bloedwaarde magnesium dagelijks ofwel 500 mg magnesiumoxide, ofwel placebo. Uit de Beck Depression Inventory-II die werd afgenomen onder alle deelnemers kwam naar voren dat magnesium significant beter werkte dan placebo in het verlagen van de depressiescore. Ook de bloedwaarden magnesium bleken verhoogd te zijn, waardoor men kon concluderen dat er een verband was.

Vorm van magnesium

Magnesiumoxide is niet oplosbaar en wordt daardoor nauwelijks opgenomen in de lichaamscellen. Het heeft een laxerende werking en kan daardoor zelfs een negatief effect hebben op de mineralenstatus in het lichaam. Het valt dan ook te verwachten dat het gebruik van een beter opneembare vorm van magnesium meer gezondheidswinst oplevert. Voorbeelden van goed opneembaar magnesium zijn de organisch gebonden vormen magnesiumbisglycinaat en magnesiumcitraat.

Het is overigens een tendens dat bij onderzoek met supplementen geen gebruik wordt gemaakt van professionele, orthomoleculaire producten [2]. Hierdoor blijft een groot deel van de potentiële gezondheidseffecten helaas onder de radar. Ook valt het jammer genoeg niet te verwachten dat de betere magnesiumvormen op deze manier uiteindelijk hun weg vinden in een klinische setting.

Bronnen

  1. Rajizadeh A, Mozaffari-Khosravi H, Yassini-Ardakani M, et al. Effect of magnesium supplementation on depression status in depressed patients with magnesium deficiency: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 2017 Mar;35:56-60
  2. http://www.globalresearch.ca/flawed-research-used-to-attack-multivitamin-supplements/5365047

Redactionele bron: Natura Foundation