Relatie depressie en verhoogde CRP-waarden

Bij verhoogde waarden van de ontstekingsmarker CRP denken we vooral aan laaggradige ontstekingen en welvaartsziekten zoals obesitas. Maar een verhoogde CRP-waarde blijkt ook gerelateerd aan een grotere kans op psychische klachten en depressies.

Verhoogde waarden van de ontstekingsmarker CRP (C-reactief proteïne) zijn een kenmerk van laaggradige ontstekingen. Dit proces speelt een belangrijke rol bij veel welvaartsziekten, waaronder hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes type 2 en auto-immuunziekten. Maar ook bij depressie spelen laaggradige ontstekingen mee, blijkt uit een groot opgezette metastudie.

73.000 proefpersonen

Voor het onderzoek werden de resultaten samengevoegd van twee eerdere onderzoeken, waardoor een totale populatie van 73.000 proefpersonen onstond. De deelnemers waren tussen de 20 en 100 jaar oud. Van de proefpersonen was de CRP-concentratie bekend. Psychische klachten werden uitgevraagd met behulp van vragenlijsten. Of men al dan geen depressie had, werd afgeleid uit het gebruik van antidepressiva.

Een verhoogde CRP-waarde bleek gerelateerd aan een verhoogde kans op psychische klachten en depressies: voor het zelfgerapporteerde gebruik van antidepressiva was de kans op een depressie bij een CRP-waarde van minimaal 10 mg/l bijna driemaal zo groot in vergelijking met een CRP waarde van maximaal 1 mg/l. Bij een CRP-waarde tussen 1 en 3 mg/l nam het risico van een depressie met 38% significant toe, terwijl bij een CRP-waarde tussen 3 en 10 mg/l de kans op een depressie verdubbelde. Het risico van een ziekenhuisopname als gevolg van een depressie was tweemaal zo groot bij een CRP-waarde van 10 mg/l of hoger.

Na het ontstaan van een ontsteking neemt de hoeveelheid CRP-eiwit in het lichaam binnen een paar uur toe. Bij een laaggradige ontsteking circuleert er voortdurend een klein beetje CRP-eiwit in het bloed. Het gemeten gehalte CRP-eiwit geeft een maat voor de ontstekingsbelasting in het lichaam en kan dus aangeven of er bij je cliënt inderdaad sprake is van een laaggradige ontsteking.

Bloedwaardentesten

Bij Orthos Vivere kun je je bloedwaarde laten testen.  Het geeft een overzichtelijk symptoom-disfunctiemodel bij de juiste. Vervolgens worden de bloedwaarden geinterpreteerd die uit de testen komen en integreren we deze deze binnen de behandeling. Het is ook handig om de voortgang te monitoren van de bloedwaardetesten.

Bronnen

  1. ortho.nl/orthomoleculaire-bibliotheek/artikel/9204/Relatie-tussen-depressieen-verhoogde-CRP
  2. Wium-Andersen MK, Ørsted DD, [..], Nordestgaard BG. Elevated C-reactive protein levels, psychological distress, and depression in 73, 131 individuals. JAMA Psychiatry 2013; 70(2):176-84

Redactionele bron: Natura Foundation