Vitamine D bij pijnbehandelingen

Vitamine D is basissuppletie, zeker op onze breedtegraad. Maar het heeft ook enkele gerichte toepassingen die interessant zijn voor je praktijk. Zo blijkt uit recent onderzoek in de Journal of Endocrinology dat vitamine D mogelijk ingezet kan worden bij pijnbehandelingen.

Een goede nachtrust gecombineerd met vitamine D-suppletie zou wel eens uitkomst kunnen bieden bij de behandeling van artritis, menstruatiekrampen en chronische lage rugpijn. Dit blijkt uit een reviewonderzoek naar de verbanden tussen vitamine D, slaapkwaliteit en pijnbeheersing [1].

Meer dan een vitamine

Vitamine D heeft verschillende functies in het lichaam. Meer dan 30 verschillende typen weefsels bevatten vitamine D-receptoren. Deze receptoren komen met name voor in darm- en botweefsel, maar ook in de hersenen, borst, prostaat en lymfocyten. De bekendste fysiologische functie van vitamine D is het handhaven van gezonde calcium- en fosfaatconcentraties in het lichaam.

De laatste jaren komen ook andere belangrijke functies van vitamine D aan het licht. Deze hangen niet direct samen met de mineraalstofwisseling. Een actief onderzoeksgebied is bijvoorbeeld de rol van vitamine D bij neurologische aandoeningen, waaronder stemmingsproblematiek en depressie. Maar het blijkt bijvoorbeeld ook een rol te spelen bij de afgifte van insuline en binnen het immuunsysteem. Nieuw reviewonderzoek voegt daar pijnbeheersing aan toe.

Pijnbeheersing

Er was al een verband aangetoond tussen pijn en slaapstoornissen, maar het verband met vitamine D is nog niet volledig onderzocht. Het nieuwe onderzoek heeft een meta-analyse gemaakt van alle relevante onderzoeken op dit gebied. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er vitamine D een belangrijke schakel is in de relatie tussen pijn en slaap.

Het is dus extra belangrijk om bij pijnproblematiek ook altijd naar het vitamine D-gehalte te kijken bij je cliënt. Voorbeelden van aandoeningen waarbij pijn een belangrijke rol speelt, zijn artritis, menstruele kramp en chronische lage rugpijn. Maar ook andere pijnlijke aandoeningen houden waarschijnlijk verband met een verlaagd vitamine D-gehalte.

Aldus de onderzoekers: ”Op dit moment ontrafelen we de mogelijke mechanismen die verklaren hoe vitamine D betrokken is bij veel complexe processen. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van: het laat zien dat een goede nachtrust gecombineerd met normale gehaltes vitamine D in het bloed een effectieve manier is om pijn te beheersen.”

Normale gehaltes in het bloed

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in Nederland is gebaseerd op de handhaving van een bloedwaarde van gemiddeld 30 nmol/L. Veel mensen halen dit niet; Noordelijke stadsbewoners – dus niet alleen in Nederland, maar wereldwijd – zitten gemiddeld op 20 nmol/L. Vergelijk dit met jagers-verzamelaars rond de evenaar: zij hebben een vitamine D3-gehalte in het bloed van rond de 115 nmol/L. Natuurlijke gehaltes zijn dus bijna zes keer zo hoog als die van stadsbewoners.

Orthomoleculair wordt om diverse redenen een bloedwaarde van op zijn minst 80 nmol/L geadviseerd. Noch de ADH, noch het suppletieadvies van de Gezondheidsraad is daarvoor toereikend. Per cliënt en aandoening zijn veel verschillen, maar doseringen liggen minimaal op 45-50 mcg per dag om 80 nmol/L te bereiken. Het gehalte vitamine D in het bloed bij je cliënt achterhaal je eenvoudig met een bloedtest. Bij Orthos Vivere kun je jouw bloedwaardes testen.

Bronnen

  1. Daniela Leite de Oliveira, Camila Hirotsu⇑, Sergio Tufik and Monica Levy Andersen, The interfaces between vitamin D, sleep and pain, Journal of Endocrinology, Preprint May 23, 2017 JOE-16-0514

Redactionele bron: Natura Foundation